Poladtökmə zavodudan ətrafa yayılan toz kütləsi atmosferi çirkləndirir