Sığorta şirkətləri maşınların təmirini yeni şərtlərlə həyata keçirəcək