Dəniz limanı yerli sahibkarların ixracat potensialını artıracaq