1 Ekspert: İri nominallı əskinasın dövriyyəyə buraxılmasının bir sıra çatışmazlıqları var

-->