Qoşqardan gətirilən daş ən quraqlıq havada yağış yağdırırdı | QƏRBİ AZƏRBAYCAN XRONİKASI