Haqqımızda

KEYFİYYƏT, SAĞLAMLIQ, ƏMƏYİN TƏHLÜKƏSİZLİYİ VƏ ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ ÜZRƏ SİYASƏT

Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən, operativ və dəqiq məlumatın təmin edilməsi ilə seçilən “BAKU TV” MMC-nin fəaliyyət sahəsində ətraf mühitin qorunması və əməyin təhlükəsizliyi önəmli yer tutur.

BAKU TV” MMC keyfiyyət, sağlamlıq, əməyin təhlükəsizliyi və ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində aşağıdakı əsas prinsipləri rəhbər tutur:

 • Beynəlxalq standartların tələblərinə uyğunluğun təmin edilməsi;

 • Müasir metodikalardan istifadə etməklə, yüksək keyfiyyətli, təhlükəsiz və tələblərə uyğun xidmətin vaxtında təmin edilməsi və müştəri məmnunluğunun qazanılmasını;

 • Xidmətin idarə olunması, planlaşdırma və monitorinq metodlarının təkmilləşdirilməsini, infrastrukturun yaxşılaşdırılmasını;

 • Bazarın dəyişikliklərinə çevik uyğunlaşmanın təmin olunmasını və rəqabət qabiliyyətliliyinin artırılmasını;

 • Personalın səriştəliliyinin, təhlükəsizliyinin və qərarların qəbulunda iştirakının təminini;

 • Fəaliyyətdə risk və proses yanaşmasının tətbiqi;

 • Təchizatçılarla uzunmüddətli və səmərəli münasibətlərin formalaşdırılmasını;

 • Fəaliyyət çərçivəsində yerli qanunvericiliyin tələblərinə riayət edilməsini;

 • Əməyin təhlükəsizliyi və ətraf mühitə təsir amillərinin idarə olunmasını;

 • İstehlakçıların məmnunluğunun və təhlükəsizliyinin təmin olunması idarəetməsinin təkmilləşdirilməsini;

 • Ətraf mühitin qorunması öhdəliyinə uyğun olaraq çirklənmənin qarşısının alınmasını;

 • İş şəraitində sağlamlıq və təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün işlə bağlı zədələnmə və xəstəliklərin qarşısının alınmasını;

 • Sağlamlıq və əməyin təhlükəsizliyi üzrə təhlükələrin aradan qaldırılması və risklərin azaldılmasını;

 • IMS – nin daimi təkmilləşdirilməsini.

BAKU TV” MMC-nin rəhbərliyi keyfiyyət, sağlamlıq, əməyin təhlükəsizliyi və ətraf mühitin mühafizəsi siyasətinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə lazımi resurslarla vaxtında təmin olunmanı və hər bir əməkdaşın məlumatlandırılması öhdəliyini öz üzərinə götürür.

iso_logo

27.12.2022-ci il tarixində, "Baku.tv" xəbər saytı ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 beynəlxalq sertifikatlarına layiq görülmüşdür.