Haqqımızda

Şirkətimizin siyasəti


KEYFİYYƏT, ƏMƏYİN VƏ ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ
Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən operativ və dəqiq məlulmatın təmin edilməsi ilə seçilən «BAKU.TV» bir tv yayım şirkətidir. «BAKU.TV» olaraq fəaliyyət sahəmizdə ətraf mühitin qorunması və əməyin təhlükəsizliyi önəmli yer tutur. “BAKU.TV” MMC keyfiyyət, əməyin təhlükəsizliyi və ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində aşağıdakı əsas prinsipləri rəhbər tutur:

Beynəlxalq standartların tələblərinə uyğunluğun təmin edilməsi

Müasir metodikalardan istifadə etməklə, yüksək keyfiyyətli, təhlükəsiz və tələblərə uyğun xidmətin vaxtında təmin edilməsi və müştəri məmnunluğunun qazanılmasını;

Xidmət və ya məhsulun idarəolunması, planlaşdırma və monitorinq metodlarının təkmilləşdirilməsini, infrastrukturun yaxşılaşdırılmasını;

Bazarın dəyişikliklərinə çevik uyğunlaşmanın təmin olunmasını və rəqabət qabiliyyətliliyinin artırılmasını;

Personalın səriştəliliyinin, təhlükəsizliyinin və qərarların qəbulunda iştirakının təminini;

Fəaliyyətdə risk və proses yanaşmasının tətbiqi;

Təchizatçılarlar uzunmüddətli və səmərəli münasibətlərin formalaşdırılmasını;

Fəaliyyət çərçivəsində yerli qanunvericiliyin tələblərinə riayət edilməsini;

Əməyin təhlükəsizliyi və ətraf mühitə təsir amillərinin idarəolunmasını;

İstehlakçıların məmnunluğunun və təhlükəsizliyinin təmin olunması idarəetmənin təkmilləşdirilməsini;

IMS –nin daimi təkmilləşdirilməsini.

iso_logo

27.12.2022-ci il tarixində, "Baku.tv" xəbər saytı İSO-9001, İSO-14001, İSO-45001 beynəlxalq sertifikatlarına layiq görülmüşdür.