Haqqımızda

KEYFİYYƏT, ƏMƏYİN VƏ ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ ÜZRƏ SİYASƏT

Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən operativ və dəqiq məlulmatın təmin edilməsi ilə seçilən «BAKU TV» MMC-nin fəaliyyət sahəsində ətraf mühitin qorunması və əməyin təhlükəsizliyi önəmli yer tutur.

“BAKU TV” MMC keyfiyyət, əməyin təhlükəsizliyi və ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində aşağıdakı əsas prinsipləri rəhbər tutur:

 • Beynəlxalq standartların tələblərinə uyğunluğun təmin edilməsi;

 • Müasir metodikalardan istifadə etməklə, yüksək keyfiyyətli, təhlükəsiz və tələblərə uyğun xidmətin vaxtında təmin edilməsi və müştəri məmnunluğunun qazanılmasını;

 • Xidmətin idarəolunması, planlaşdırma və monitorinq metodlarının təkmilləşdirilməsini, infrastrukturun yaxşılaşdırılmasını;

 • Bazarın dəyişikliklərinə çevik uyğunlaşmanın təmin olunmasını və rəqabət qabiliyyətliliyinin artırılmasını;

 • Personalın səriştəliliyinin, təhlükəsizliyinin və qərarların qəbulunda iştirakının təminini;

 • Fəaliyyətdə risk və proses yanaşmasının tətbiqi;

 • Təchizatçılarla uzunmüddətli və səmərəli münasibətlərin formalaşdırılmasını;

 • Fəaliyyət çərçivəsində yerli qanunvericiliyin tələblərinə riayət edilməsini;

 • Əməyin təhlükəsizliyi və ətraf mühitə təsir amillərinin idarə olunmasını;

 • İstehlakçıların məmnunluğunun və təhlükəsizliyinin təmin olunması idarəetməsinin təkmilləşdirilməsini;

 • IMS – nin daimi təkmilləşdirilməsini.

iso_logo

27.12.2022-ci il tarixində, "Baku.tv" xəbər saytı İSO-9001, İSO-14001, İSO-45001 beynəlxalq sertifikatlarına layiq görülmüşdür.