Bəryabad kəndinin böyük faciəsi və bu gün yaşayan irsi | QƏRBİ AZƏRBAYCAN XRONİKASI