"1987-ci ildə məni ermənilər İrəvanda öz evimizə qeydiyyata salmadılar" | QƏRBİ AZƏRBAYCAN XRONİKASI