Sakinlər canlarını güclə qurtardı: Ərçivanlıların hər şeyi suda batdı